TisknoutTisknout

Zapalovací svíčky

Převod z PALna svíčky BRISK

Starý typ

Nový typ

Nový typ "C"

N5

N19

N19C

N

N17

N17C

N8

N15

N15C

N9

N14

N14C

N5Y

N17Y

N17YC

N7C

N15Y

N15YC

N8Y

N14Y

N14YC

N9Y

N12Y

N12YC

L5

L19

L19C

L7

L17

L17C

L8

L15

L15C

L8

L14

L14C

L5Y

L17Y

L17YC

L7Y

L15Y

L15YC

L8Y

L14Y

L14YC

L9Y

L12Y

L12YC

N5R

NR19

N7R

NR17

N8R

NR15

N9R

NR14

P7Y

P17Y

PBY

P15Y

G74Y

G17Y

G17C

GBY

G14Y

G14YC

X14

N17

X15

N15

X17

N12

X19

N08

X19

L17W

Z14

L15W

Z17J

L10JW

Z19J

L08JW

Z17

L12/W

Z19

L08W

ZPĚT