Poloha páčky výpustného kohoutku

A. hlavní přívod paliva
B. rezervní přívod paliva
C. přívod paliva uzavřený

ZPĚT